Stolní fotbal


Stolní fotbal (foosball) je velice stará hra a mladý, perspektivní sport. Kořeny fotbálku sahají jak do Evropy, tak i do USA, nicméně dnes můžeme s jistotou říct, že první stolní fotbal má už sté narozeniny za sebou. První veliký rozkvět zažila tato hra na přelomu 40. a 50. let dvacátého století, kdy se jako rehabilitační pomůcka rozšířila do takřka celé západní Evropy a USA a v době, kdy se nad námi zatáhla Železná Opona, tak v Belgii už se hrála profesionální liga.

Tuzemská vrátka se fotbálku otevřela až po revoluci, a to formou obdobnou jako šipky či kulečník - formou nevýherních automatů v restauracích. První organizace(ČFO) sdružující hráče u nás byla založena teprve v roce 1999, od té doby ale zažil tento sport u nás obrovský „boom" a od roku 2002, kdy byla založena mezinárodní organizace ITSF se naše země zařadila mezi světovou fotbálkovou elitu.

Dnes je u nás více jak 5000 registrovaných hráčů a hráček účastnících se týmových i individuálních soutěží v rámci krajů, republiky, ale i celého světa. Z restaurací se fotbálek stěhuje do hotelových sálů, sportovních center a klubů tak, jak je tomu standardem i v ostatních 60 členských zemích ITSF. Po celém světě rostou den ode dne nová tréninková centra a za účasti televizních kamer se ročně pořádá na padesát světových turnajů.

Fotbálek se od roku 2009 pravidelně objevuje na mezinárodní televizní společnosti Eurosport. ITSF je navíc členem WADA (World anti doping agency) a IOC (Mezinárodní Olympijská Rada). Foosball je na listině čekatelů o uznání olympijským sportem.

Pravidla ke stažení (PDF)